Nytt samarbeid med Olympiatoppen!

image2943 Norges Sjakkforbund starter i desember 2016 opp et helt nytt samarbeid med Olympiatoppen!

Frem til sommeren 2017 vil 25 personer fra norsk sjakk bli invitert med på 3 seminardager i regi av Olympiatoppen, der temaene vil være treningskultur, prestasjonskultur og vinnerkultur.

– NSFs idé med samarbeidet er å styrke norsk sjakk og særlig norsk toppsjakk. Gjennom samarbeidet får vi tilgang til og innføring i de metoder som anvendes av norske toppidrettsutøvere, sier Geir Nesheim, generalsekretær i NSF

Norsk sjakk vil så internt vurdere hva som er mest relevant for sjakkmiljøet: hva som kan og bør benyttes i den videre utviklingen av norsk sjakk.

25 plasser for spillere, trenere og ledere

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund

Både spillere, trenere og ledere vil kunne delta. Samlingene finner sted i Olympiatoppens lokaler på Sognsvann i Oslo, og vil være en blanding av foredrag, gruppearbeid og refleksjon. Deltagelse er gratis, og Olympiatoppen dekker lunsj.

– NSF henvendte seg til Olympiatoppen i juni 2016, med forespørsel om et mulig samarbeid. Henvendelsen ble godt mottatt, og etter flere planleggingsmøter er formatet på samarbeidet nå klart, forteller generalsekretæren.

De siste tre årene har Olympiatoppen tatt de såkalte utviklingsidrettene (særforbund) i NIF gjennom tre hovedtemaer: trenings-, prestasjons- og vinnerkultur.

– Sjakk har nå fått status som utviklingsidrett i Olympiatoppen. Samarbeidet med Olympiatoppen vil gå igjennom nettopp disse tre temaene sammen med andre idretter som har fått denne statusen i år, forklarer Nesheim.

Samarbeidet med NSF innebærer at vi vil gå gjennom disse temaene på tre seminardager – i desember, februar og mai – i en forkortet versjon. Tanken er at NSF deretter fra høsten 2017 kan delta på ordinær basis i det programmet hovedfeltet av utviklingsidretter følger. Dette betyr omtrent én samling i måneden.

Olympiatoppen

image33965

Coach for duell- og kampsport ved Olympiatoppen og NSFs hovedkontakt i OT, Michael Jørgensen

Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i de olympiske leker og Paralympics.

Olympiatoppen samarbeider med særforbundene i NIF, der alltid så vel utøvere som trenere og ledere deltar, slik at samarbeidet får en bredest mulig forankring i særforbundet.

I de kommende samlingene vil for øvrig også noen andre utviklingsidretter delta, nemlig Judo, Karate, Skateboard og Klatring, med til sammen ca 30 deltagere. Flere av disse idrettene har kommet inn på det olympiske programmet i Tokyo i 2020, og er derfor spesielt interessert i et samarbeid med Olympiatoppen i forkant av dette.

Sjakkforbundets idé med samarbeidet er å styrke norsk sjakk og særlig norsk toppsjakk. Gjennom samarbeidet får norsk sjakk tilgang til og innføring i de metoder som anvendes av toppidrettsutøvere og apparatet rundt disse.

Norsk sjakk vil så internt vurdere hva som er mest relevant for sjakkmiljøet: hva som kan og bør benyttes i den videre utviklingen av norsk sjakk.

Hele invitasjonen fra Olympiatoppen kan finnes her

Slik kan du få delta:

NSF har sendt ut et invitasjonsbrev til et representativt utvalg i norsk sjakk: spillere, trenere, klubber og andre miljøer i norsk sjakk.

Men alle interesserte kan melde sin begrunnede interesse for å delta ved å henvende seg til NSF!

  • Seminarene retter seg mot spillere, trenere og ledere
  • Du bør kunne delta på alle tre samlinger:
    6. desember 2016, 16. februar 2017 og 9. mai 2017.
  • Siste frist for henvendelser er mandag 21.11.2016.
  • Henvendelse sendes nsf@sjakk.no med begrunnelse og motivasjon for å delta.

Innen utgangen av november vil så Sentralstyret i NSF fatte endelig beslutning om hvem som deltar fra NSF.

Spørsmål om samarbeidet med Olympiatoppen kan rettes til generalsekretær i NSF Geir Nesheim, 482 22 572/nsf@sjakk.no.