Ny toppsjakkstruktur fra nyttår

Delegasjonen i sjakk-OL Foto: Norges Sjakkforbund

Delegasjonen i sjakk-OL Foto: Norges Sjakkforbund

Toppsjakksjef erstattes med Toppsjakkutvalg.

Etter at USFs styre i september vedtok å ikke lenger medfinansiere toppsjakksjefstillingen fra 1. januar 2017, vedtok NSFs Sentralstyre i oktober den nye ordningen. Det betyr følgende:

  • Det gås bort fra ordningen med toppsjakksjef
  • Det opprettes to nye uttaksutvalg, hver med en leder og to øvrige medlemmer: et for åpen klasse og ett for damer
  • Det opprettes et nytt organ: Toppsjakkutvalget, som løpende behandler toppsjakkrelaterte saker i norsk sjakk.

Dette trer i kraft fra 1. januar 2017.

Morten L. Madsen, president i NSF

Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund

– Vellykket forsøk, men stram økonomi

– Forsøket med toppsjakksjef Tisdall har vært vellykket, og resultatene gode, med 5. plass i OL åpen klasse som desidert høydepunkt. Men økonomien er som kjent stram, og jeg har stor tro på at den nye ordningen vil ta norsk toppsjakk videre til nye gode resultater, sier Morten L. Madsen, president i NSF og leder av Toppsjakkrådet.

I det nye toppsjakkutvalget vil følgende personer sitte: Lederne for de nye Uttaksutvalgene i NSF, leder Uttak USF, en representant fra NTG samt generalsekretær NSF. Dette forumet, som vil bli ledet av leder for uttaksutvalg åpen klasse, møtes noen ganger i året, og behandler løpende toppsjakkrelaterte saker i Norsk Sjakk.

atle-gronn

IM Atle Grønn. Foto: Rolf Haug

IM Atle Grønn blir leder for det nye utvalget for uttak åpen klasse, og det nye toppsjakkutvalget.

– Da jeg ble spurt om å bidra sa jeg med en gang ja. Norsk sjakk er inne i en veldig spennende periode, og jeg tror mange av de unge og fremadstormende spillerne vil sette preg på de nærmeste årene. Dette blir moro, sier Grønn.

Frivillig i alle ledd

Det nye ordningen, som er basert på frivillig arbeid i alle ledd, erstatter dagens ordning med toppsjakksjef i 30% stilling, som var en prøveordning fra 1. januar 2015 til 31. desember 2016. For å sikre kontinuitet vil det bli avholdt et oppstartmøte i desember med toppsjakksjef GM Jonathan Tisdall. De som nå går inn i nye roller, og flere av de som vil bli sittende i eksisterende roller, vil bli invitert.

Toppsjakksjef GM Jonathan Tisdall

Toppsjakksjef GM Jonathan Tisdall

– Det har vært to fine år – veldig mye arbeid og mange høydepunkter. Det hadde vært spennende å fortsette enda noen år og se hvor langt vi kunne komme, men den nye ordningen har også mange bra ting i seg, og jeg skal bidra på min måte for å sikre fortsatt fremgang for norsk toppsjakk, avslutter Tisdall.

Etter at USFs styre i september vedtok å ikke lenger medfinansiere toppsjakksjefstillingen fra 1. januar 2017 vedtok altså NSFs sentralstyre i oktober den nye ordningen. Denne er siden drøftet i Toppsjakkrådet*. USFs forbundsstyre vil behandle ordningen i et møte senere i november.

Oversikt over de nye og eksisterende utvalgene:

Uttak åpen klasse: IM Atle Grønn, OSS (leder); FM Brede Kvisvik, Vålerenga; IM Geir Sune Tallaksen Østmoe, Asker

Uttak dameklasse: GM Torbjørn R Hansen, SK 1911 (leder); Ellen Øen Carlsen, OSS; IM Nicolai Getz, OSS

Uttak USF: FM Lasse Løvik, Stavanger SKU (leder); Anders Hagen, SK1911U; Jon Machlik, Tromsø SKU

Toppsjakkutvalget: IM Atle Grønn, OSS (leder); GM Torbjørn R Hansen, SK 1911; FM Lasse Løvik, Stavanger; GM Simen Agdestein, OSS; Geir Nesheim (sekretær)

Topsjakkrådet t.o.m. 31/12-2016*: Morten L. Madsen, Sotra, president NSF (leder); FM Johannes Kvisla SK1911U, leder forbundsstyre USF (nest-leder); FM Ole Chr Moen, OSS; FM Petter Fossan, Stavanger; WGM Olga Dolzhikova, OSS; GM Rune Djurhuus, Nordstrand; GM Jonathan Tisdall, toppsjakksjef; Geir Nesheim, gensek NSF/USF (sekretær)

Topsjakkrådet f.o.m. 1/1-2017*: Morten L. Madsen, Sotra, president NSF (leder); FM Johannes Kvisla SK1911U, leder forbundsstyre USF (nest-leder); FM Ole Chr Moen, OSS; FM Petter Fossan, Stavanger; WGM Olga Dolzhikova, OSS; GM Rune Djurhuus, Nordstrand; IM Atle Grønn, OSS; Geir Nesheim, gensek NSF/USF (sekretær)

* Toppsjakkrådet består av president NSF, leder forbundsstyre USF samt 3-5 personer utpekt av Sentralstyret i NSF og med gensek NSF/USF som sekretær. Dette organet drøfter de langsiktige problemstillingene knyttet til norsk toppsjakk, har vært et rådgivende organ for toppsjakksjefen og vil fortsette som et rådgivende organ for leder av Toppsjakkutvalget. Toppsjakkrådet møtes 2 ganger i året.

Mer informasjon:
Geir Nesheim, generalsekretær, 482 22 572