Medlemstall: Litt opp for NSF, litt ned for USF

2 logoer 2Medlemstall etter tre kvartaler viser en ørliten oppgang for NSF sammenliknet med samme periode i fjor, mens USF har en liten nedgang.

Per 3. kvartal har Norges Sjakkforbund et medlemstall på 3299. Dette er ett medlem mer enn på samme tid i fjor.

I tillegg har det kommet inn hele 7 nye klubber hittil i år: Lillesand SK (Agder), Haugaland SK (Rogaland), Haukås SK (Hordaland), Rena SK (Hedmark-Oppland), Trysil (Hedmark-Oppland), Aure (Møre og Romsdal), Nærøy (Nord-Trøndelag).

NSFs høyeste medlemstall var 3435 i 2015; 3350 medlemmer i 1989 og 3340 medlemmer i 1988.

medlemstallusf1986-2016Ungdommens Sjakkforbund har per 3. kvartal et medlemstall på 3200, mot 3468 i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 8 %.

De siste 30 årene var det 1991 og 1992 som var toppårene for medlemstall hvor det var hhv. 5105 og 5236 medlemmer. Se graf for medlemsutviklingen.

Tall for 2016 er selvfølgelig tall etter tredje kvartal. Det er rimelig å forvente fortsatt øking i medlemstallene ut året, slik at endelige tall for 2016 vil ende rundt 4000 medlemmer.

Vi ber alle klubber og lokallag som ikke har meldt inn sine medlemmer i år om å gjøre det snarlig!

Se medlemstall for NSF og USF på sidene (gammel side) for medlemstall her: