Endelig dom i klagesaken

nsflogo_storReglementsutvalget har i dag avslått anken til Stein Bjørnsen og opprettholder sentralstyrets dom.

Norges Sjakkforbunds (NSF) sentralstyre avsa 23. april i år dom i en klagesak der en blind sjakkspiller – Stein Tholo Bjørnsen – ble fradømt retten til å delta i turneringer i 2 år, pga brudd på FIDEs lover for sjakk.

Bjørnsen anket senere dommen til NSFs Reglementsutvalg (RU) og i dag har RU kommet med sin kjennelse:

– Norges Sjakkforbunds Reglementsutvalg konkluderer med at Stein Tholo Bjørnsen må ha jukset ved flere anledninger og at Sentralstyrets utestengelse på 2 år derfor må bli stående. Avgjørelsen var enstemmig, skriver RU i sin rapport

Først innklaget i januar

Etter første innmelding 5. januar, ble Bjørnsen den 20. januar idømt karantene av sentralstyret i NSF inntil en test ble gjennomført. Da spilleren likevel ikke ville stille til en test i den foreliggende situasjonen, ble han dømt for brudd på FIDEs lover for sjakk. Han ble idømt 2 års utestengelse fra å delta i turneringer og inneha tillitsverv, og alle partier spilt i perioden 3. juli 2015 til 3. januar 2016 ble dømt til tap.

– RU finner det bevist utover enhver rimelig tvil at resultatene har vært oppnådd gjennom juks, avslutter RU i rapporten.

Dommen ble anket, og i mellomtiden har Bjørnsen også gjennomført en test. Den 18. og 19. juni i år gjennomførte Bjørnsen, etter eget initiativ og i samarbeid med NSF, en spillestyrke-test utarbeidet av et eget utvalg. Rapporten fra testen inngikk som en del av RUs samlede materiale i saken.

Tas til etteretning

Det er NSFs sentralstyre som har vært dømmende instans i denne saken.

– Sentralstyret registrerer RUs kjennelse i ankesaken, og er tilfreds med at de har kommet til samme konklusjon som styret. Ut over dette har vi ingen kommentar, men vil vise til selve dommen som jo er offentliggjort i sin helhet tidligere, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen.

Stein Bjørnsen sier i en uttalelse at han er skuffet over dommen, og hevder fortsatt at han aldri har jukset.

Dokumenter og bakgrunnsinformasjon:

Ytterligere informasjon:

Morten L Madsen, president i Norges Sjakkforbund
+47 930 27 629

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund
+47 482 22 572

Bilder:

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund

Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund

Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund