NSFs sentralstyre er konstituert

Det nye styret. Fra venstre: Milvang, Madsen, Carlsen, Bjerke, Sjøl, Grønn, Leite

Det nye styret. Fra venstre: Milvang, Madsen, Carlsen, Bjerke, Sjøl, Grønn, Leite.
Ikke tilstede: Solhjell

Det nye sentralstyret til Norges Sjakkforbund er nå konstituert etter årets første styremøte.

– Årets sentralstyre er bredt sammensatt og har det som Nils Arne Eggen ville kalt komplimentere ferdigheter. Målet er nå at vår samlede kompetanse skal styrke norsk sjakk, sier Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund

Madsen er leder for barnebyen i Bergen (SOS barnebyer) og har samtidig god organisasjonserfaring fra det frivillige liv, hovedsakelig i sjakk og fotball.

– Kvinneandelen i styret er høyere enn på lenge, og en allerede definert målsetning er å jobbe med å få flere jenter og kvinner til å spille sjakk, sier visepresident Vibeke Ekeland Grønn.

Grønn har tidligere vært ansatt i administrasjonen i USF og NSF og var blant annet leder av Jentebrigaden og prosjektleder for første runde med Sjakk i skolen. Hun har vært ansvarlig for turneringene Glitnir Blitz og BN Bank Blitz og er en ivrig sjakkmamma og medlem av familielaget Team Grønn (som har deltatt i Østlandsserien).

Styreverv i Norges Sjakkforbund:

  • Man velges ett år av gangen av kongressen
  • Det er et frivillig verv, ikke med stillingsprosent
  • Det godtgjøres ikke
Sentralstyret 2016/2017:
President Morten L Madsen Sotra
Visepresident Vibeke Ekeland Grønn OSS
Kasserer Otto Milvang Nordstrand
Turneringssjef Henrik Sjøl Akademisk
Styremedlem Bård Vegar Solhjell Direkte
Styremedlem Ellen Carlsen OSS
Styremedlem Vilde Bjerke Lillesand
Styremedlem Steinar Leite Modum