Høydepunter fra NSFs 95. kongress

nsflogo_litenNSFs 95. kongress forløp uten dramatikk og vedlagt følger noen av hovedpunktene i kongressen.

Norges Sjakkforbunds årsberetning årsberetning 2015-16 og kongresspapirer kan finnes her.

Klagesak

Under gjennomgangen av årsberetningen ble det nevnt kort om en klagesak vedrørende en spiller som ble anklaget for juks under noen turneringer i sesongen 2015-2016.

NSF bemerket at det for NSF, gjennom hele prosessen, har vært viktig at saken dreier seg om mennesker både i hovedrollen og i biroller, og behandlingen skal skje med varsomhet og skikkelighet. Saken har ikke tatt spesielt lang tid sammenliknet med liknende saker innen f.eks. idretten.

Saken er ikke ferdigbehandlet, og derfor har det ikke vært naturlig å kommentere på saken fortløpende, men kun når saken er inne i nye etapper. Saken ble anket 13. mai 2016, og med flere tilsvarsrunder ble siste prosess-skriv utvekslet mandag 4. juli. Saken er nå i sin helhet oversendt RU som gjennomfører sin saksbehandling av ankesaken. Dette er forventet ferdig medio august.

Utover dette kommenterer ikke NSF denne saken.

Forslag og klubblederseminar

Moss Sjakklubb hadde sendt inn to forslag til Kongressen

Klubbens forslag om et eget klubblederseminar, noe tilsvarende dommerseminaret som NSF arrangerte i Stavanger i år, ble foreslått. Moss Sjakklubb påpekte at flere klubber sliter med lavt aktivitetsnivå mens i andre klubber jobbes det både godt og riktig, og at deling av erfaring og meningsutveksling på klubblederniivå vil være meget nyttig. Sentralstyret sa seg også enige i dette i sin uttalelse, og forslaget ble vedtatt oversent det nye sentralstyret.

Moss Sjakklubbs andre forslag om en ambassadør for norsk sjakk, ble stemt ned. Sentralstyret var også mot dette forslaget grunnet overlapp med eksisterende roller og økonomiske hensyn.

Tildelinger av NM

Larvik Sjakklubb ble tildelt opsjon på Landsturneringen 2019.
Landsturneringen 2017 arrangeres i Stavanger og Landsturneringen 2018 arrangeres i Moss.

Æresmedlemsskap

Magnus Carlsen ble tildelt æresmedlemsskap av kongressen.
Se egen sak.

Valg

Alle innstillingene til valgkomiteen ble valgt av kongressen. Dermed blir Morten L. Madsen ny president i Norges Sjakkforbund og Vibeke Ekeland Grønn ny visepresident.
Les egen sak om dette her.

Nye sammenstillinger av NSFs organer:

Sentralstyret
President Morten L Madsen Sotra Tidl. visepresident
Visepresident Vibeke Ekeland Grønn OSS Ny
Kasserer Otto Milvang Nordstrand Gjenvalg
Turneringssjef Henrik Sjøl Akademisk Gjenvalg
Styremedlem Bård Vegar Solhjell Direkte Gjenvalg
Styremedlem Ellen Carlsen OSS Ny
Styremedlem Vilde Bjerke Lillesand Ny
Styremedlem Steinar Leite Modum Ny
Revisorer
Revisor Trond Gabrielsen Bergens Gjenvalg
Revisor Åsmund Hammerstad Asker Ny
Vararevisor for Revisor 1 Svein-Erik Bakken Follo Gjenvalg
Vararevisor for Revisor 2 Bjørn Lerstad Drammens Gjenvalg
Reglementsutvalget
Leder (på valg i 2018) Hans Olav Lahlum Akademisk Ikke på valg
Medlem (på valg i 2017) Eirik T Gullaksen Bergens SK Ikke på valg
Medlem (på valg i 2016) Øyvind Bentsen Sarpsborg Opp fra vara
valgt for 3 år
1. vara RU Trond Romsdal Tromsø Gjenvalg
2. vara RU Inge S Skrondal Akademisk Ny
Arnold Eikrems minnefond
Medlem (for 3 år) Jonathan Tisdall Asker Gjenvalg
Medlem (for 3 år) Jøran Aulin-Jansson Asker Gjenvalg
Varamedlem (for 3 år) Kaj Snorre Eikrem Gjenvalg
Nord-Norsk Sjakkungdomsfond
Medlem (for 3 år) Andreas Esbensen Vadsø Gjenvalg
Valgkomite
Formann Arne Danielsen Vålerenga Gjenvalg
Medlem Anniken Vestby Tromsø Gjenvalg
Medlem Jøran Aulin-Jansson Asker Gjenvalg