Frist for innsending av turneringer til ratingberegning

nsflogo_liten

ELO-komiteen melder at fristen for innsending av turneringsrapporter som skal med i den offisielle junilisten er 1. juni.

Det er dessverre ikke rom for utsettelser da Norsk Sjakkblad skal i trykken få dager senere.

Eneste e-postadresse som skal brukes til innsending av turneringstapporter er turneringsrapport@sjakk.no.