Forbundsnytt

Det har vært styremøte i både USF og NSF ila den siste uken, og også ellers skjedd litt av hvert av stort og smått. Vi bringer her et lite sammendrag

USF:

I styremøte 4.5 konstituerte det nye forbundsstyret seg, med følgende arbeidsfordeling:

 • Styreleder: Johannes Kvisla, 1911U
 • Nestleder i styret: Elise Forså, Tromsø SKU
 • Turneringssjef/Leder UK USF: Anders Hagen, 1911U
 • Kasserer: Joachim B. Nilsen, Bergens SKU
 • Ansvarlig Jentesjakk: Hans-Henry Jacobsen, Tromsø SKU
 • Styremedlem: Marianne Wold Haug, 1911U
 • Styremedlem: Alise Haukenes, Hamar SSU

NSF:

NSF hadde styremøte 9.5, og behandlet bl.a. følgende saker

 1. Reglementsendringer: Det ble vedtatt endringer i Seriesjakk- og NGP-reglementene. Disse endringene gjennomgås nå med RU, og vil deretter bli publisert.
 2. Eliteserien: NSF har i gang en høringsrunde vis a vis berørte klubber omkring opplegget for Eliteserien, og vil oppsummere denne i sitt neste styremøte 22.6
 3. Turneringssøknad: Hans Olav Lahlum og Hedmark og Oppland krets fikk innvilget søknad om å arrangere det Åpne NM 2017 på Fagernes i påsken neste år.
 4. Antall kretser i NSF: Styret gjennomgikk mottatte tilbakemeldinger på en høringsrunde om dette. Konklusjonen er at det antagelig kun vil bli gjennomført en endring, ved at Hordaland og Sogn & Fjordane går sammen i en krets. Dette vil bli avklart med det første. For øvrig vil Sentralstyret i tiden fremover innta en mye mer aktiv rolle vis a vis passive kretser.
 5. Kongressforslag:
  1. Styret vedtok å anbefale for kongressen mottatt søknad fra Larvik SK om opsjon på Landsturneringen i 2019, da klubben fyller 100 år
   1. Moss har for øvrig meddelt at de ønsker å utnytte sin opsjon for 2018.
  2. Et kongressforslag fra Stavanger SK om Eliteserien er mottatt i under behandling, se sak 3 over
  3. 2 forslag fra Moss SK om en ambassadørrolle for Sjakk og et klubblederseminar vil bli lagt frem for kongressen for behandling
  4. Et forslag som omhandler turneringsreglement for Landsturneringen fra Per Olsen, SK1911 er fortsatt i prosess
   Årets kongresspapirene sendes for øvrig ut til klubber og kretser 10.6, altså 1 måned før kongressen i Tromsø 10.7.
 6. Avtaler: NSF har nylig inngått to nye samarbeidsavtaler:
  1. NSF og NTG Bærum har inngått en samarbeidsavtale om en rekke forhold, som faste felles planleggingsmøter, samarbeid om ulike prosjekter mv.
  2. NSF og Turneringsservice har inngått en samarbeidsavtale om en rekke forhold, som faste felles planleggingsmøter, samarbeid om ulike prosjekter og kurs, gjensidig varsling mv.
 7. Toppsjakkrådet: Dette møteforumet er rådgiver for Toppsjakksjefen i hans arbeid. Rådet, som møte fast 3 ganger i året, består av president i NSF Bjørn Salvesen, Røros (leder av rådet), styreleder i USF Johannes Kvisla, 1911U, og noen personer i tillegg som utpekes av Sentralstyret. Jan S. Berglund, Tromsø har meddelt an han ønsker å tre ut av rådet. I hans sted har styret utpekt Rune Djurhuus, Nordstrand og Olga Dolzhikova, OSS, som nye medlemmer, mens Ole Chr. Moen, OSS og Petter Fossan, Stavanger fortsatt er medlemmer. Gensek i NSF/USF Geir Nesheim er rådets sekretær, mens Toppsjakksjef Jonathan Tisdall selvsagt også deltar i møtene. Neste møte i rådet finner sted i slutten av mai.

Spørsmål til overstående kan rettes til
gensek NSF/USF Geir Nesheim,
482 22 572/geir@sjakk.no