Ny leder i Seniorutvalget

Erland HenrichsenErland Henrichsen (70), Porsgrunn SK, tar over som leder av Seniorutvalget. Sentralstyret i NSF fattet tidligere i mars følgende vedtak:

«Som ny leder i Seniorutvalget etter Thor Geir Harestad, Randaberg, som har bedt om avløsning, utpekes Erland Henrichsen, Porsgrunn SK. Seniorutvalget består etter dette av: Erland Henrichsen, Porsgrunn SK, leder, Thor Geir Harested, Randaberg SK, medlem, Stein Sollid, OSS, medlem og Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad SS, medlem»

Vi ønsker Henrichsen og utvalget lykke til i arbeidet fremover. Seniorutvalgets mandat kan for øvrig finnes her.