Behandling av klagesak

Sentralstyret i Norges Sjakkforbund har i møte 20/1-16 behandlet en klagesak om mulig juks av en spiller under turneringsspill, og fattet et enstemmige vedtak.

  • Sentralstyret ønsker – før det fattes en endelig avgjørelse i saken – å invitere spilleren til å avlegge en test, etter regler utarbeidet av et spesielt nedsatt utvalg.
  • Den aktuelle spilleren har sagt seg villig til å gjennomføre en slik test, som vil bli avviklet så snart som mulig.
  • Inntil testen er gjennomført vil spilleren ikke delta i noen av NSFs turneringer.
  • Sentralstyret vil behandle saken på nytt så snart resultatet av testen foreligger.