Frist for innsending av ELO-rapporter

Frist for innsending av turneringsrapporter som skal beregnes til januarlista, er satt til 10. januar.
Listen vil bli publisert i midten av januar.

Eneste e-postadresse som skal brukes til innsending av turneringstapporter er turneringsrapport@sjakk.no.