SkoleSjakken: 92 nye sjakkskoler så langt!

SkoleSjakken_endelig2Påmeldingen til SkoleSjakken overgår forventningene. Prosjektet ble lansert 2. november, og i resten av november foregikk påmeldingen fra skoler i Rogaland og Sogn & Fjordane. Første uke i desember ble det avholdt kurs for lærere på 8 plasser i de to fylkene samt ett kurs i Oslo. Nå i desember blir sjakkmateriell og læremateriell sendt ut til skolene, som så starter opp med sine aktiviteter i januar.

Påmeldingstallene er gledelig høye: 92 nye skoler er med i prosjektet så langt, herav 53 fra Rogaland, 23 fra Sogn & Fjordane, og 16 fra andre deler av landet, hvorav 10 skoler i Groruddalen – disse siste ble invitert spesielt. Over 120 lærere har vært på kurs. Det foregår fortsatt påmelding til oppsamlingskursene i uke 2 i januar.

Til våren starter så forberedelsene for de neste fylkene Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark, som alle kommer med fra høsten 2016.

Følg gjerne med på www.skolesjakken.no og på prosjektets Facebook-side.