Oversikt over høstens andre Frifondstildeling

usflogoOversikt over årets andre Frifondstildeling finnes her. Oversikten har også blitt sendt ut i egen epost.

Vi minner om at alle Frifondsmidler må benyttes innen 30. juni 2016. Se også retningslinjer for Frifond 2015. Lykke til med aktiviteten i tiden fremover!