Ferske medlemstall!

2 logoer 2Medlemstallene for 3. kvartal 2015 viser 3267 medlemmer for NSF, og 3468 medlemmer for USF.

Medlemsoversikt for NSF per 1.10.15 finnes her. Medlemsoversikt for USF per 1.10.15 finner her.