Medlemstall for NSF per 18. juni 2015

NSF har per 18/6-15 3.067 medlemmer. Dette er 11% (+315 medlemmer) høyere enn på samme tidspunkt i 2014. NSF kan dermed være på god vei til ny medlemsrekord, i alle fall i nyere tid. Det høyeste tallet de senere år er 3.350 medlemmer fra 1989, mens NSF per 31.12.14 hadde 3.213 medlemmer.

Se oversikt over klubbenes medlemstall.

En oppdatert versjon vil foreligge rett før kongressen.