Frifond

usflogoUSF minner om fristen for å bruke opp Frifondsmidler fra fjorårets tildeling, som er 30. juni. Midler som ikke er brukt innen fristen må tilbakebetales. Frist for å levere rapport for fjorårets midler er 10. juli, og i august kan lokallagene som vanlig søke om nye midler!

Rapportskjema Frifond 2014-15 finnes her, søknadskjema for Frifond 2015 finnes her og regler for Frifond 2015 finnes her.

Alle lokallag skal ha mottatt informasjon om Frifond og hvilke kriterier man må oppfylle per epost. Ta gjerne kontakt med Iris på Sjakkontoret på epost iris@sjakk.no eller telefon 21 60 81 20 om du har spørsmål om Frifond!