En ny GM og to IM

GM2IMDa har den offisielle bekreftelsen kommet fra FIDE, og vi gratulerer våre nye mestre.
GM Torbjørn R Hansen
IM Kristian Stuvik Holm og
IM Johan Salomon.

Torbjørn har en stund bare manglet noen få ratingpoeng, og passerte i april grensen på 2500. Han ble dermed vår ellevte Stormester.
Johan og Kristian har begge i raskt tempo gått fra FM til IM, og inngår forøvrig i Toppsjakksjefens utviklingsgruppe.