USFs Årsmøtehelg

Lørdag og søndag 25-26/4 gjennomførte USF sin Årsmøtehelg, på Helfyr hotell i Oslo, der også årest NSF-kongress vil bli avviklet 5/7.
Carsten Beer Jacobsen, Stavanger SKU ble valgt til ny styreleder etter Eirik Næss, Vålerenga USK, som hadde frasagt seg gjenvalg. For øvrig ble hele valgkomiteens innstilling med forslag til styreverv mv (se her), vedtatt av årsmøtet. Et forslag om å innføre en «8-år og yngre» klasse i NM for ungdom ble avvist.
Årsmøtet besluttet å sette av kr 100t i 2015 og kr 150t i 2016 til prosjekter for videre utvikling av USF. For øvrig ble kontingenten for 2016 besluttet holdt på samme nivå som i 2015 (kr 80).
Sverre Johnsen ble ved akklamasjon utnevnt til æresmedlem i USF, etter sin langvarige og omfattende innsats, bl.a. i OSSU.