Relanseringer – NSF-springeren og USF-løperen

Begge logoerSjakkontoret har relansert nye tidsmessige utgaver av de gamle månedsbrevene (Forbundsnytt osv) som ble utgitt nokså jevnlig innen NSF og USF fra 1980 tallet og frem til ca 2005. De nye publikasjonene heter NSF-springeren og USF-løperen, og sendes til klubbformenn og sentrale tillitsvalgte innen hvert forbund. Det vil komme ny utgave hver måned fremover – normalt nest siste fredag i måneden. De relanserte månedsbrevene vil også legges ut på sjakk.no. Interesserte som ønsker nye utgaver mottatt direkte til seg kan sende beskjed til dette til nsf@sjakk.no og/eller usf@sjakk.no, med navn og emailadresse. Førstetugavene av NSF-springeren kan finnes her og av USF-løperen her.