Invitasjon til USFs NYE Tillitsmannskurs!

usflogoUSF starter opp med et NYTT Tillitsmannskurs. Pilotutgave for max 15 deltagere avholdes i Oslo 6-7/3. Først til mølla…

Når Fredag 6. mars kl 18 til lørdag 7. mars kl 15 2015
Hvor Codans lokaler, Verkstedveien 3 på Skøyen i Oslo (De siste rundene i Codanserien 2014/15 spilles samme helg på samme adresse!)
Hvem bør delta Alle tillitsvalgte i USF bør delta. Hvert USF lag og hver USF-krets bør over tid la minst to personer ha deltatt på kurset, for å sikre god drift. Planen er å arrangere kurset noen ganger i året fremover.
Program
 

 

Fredag 6/3

17:30 Ankomst; Registrering
18 Kurset begynner
18-20:30 Retningslinjer for drift av lokallag– Offentlige regler man er underlagt- LNU/Frifond; Fordelingsutvalget osv

– USFs egne regler og veiledninger for drift av lokallag

– Kort innblikk i retningslinjer som gjelder for USF sentralt

21 Felles middag på et spisested i nærheten for de som ønsker
 

 

 

Lørdag 7/3

9-10 Retningslinjer (fortsatt)
10-11 Hypersys medlemssystem, som anbefales benyttet av alle lokallag:
kort innføring, med guide til videre fordyping og kontaktliste
11-12 Turneringsservice programvaren: Hvordan benytte programmet for å arrangere interne turneringer og f.eks. BGP-turneringer
12-13 Lunsj
13-14:30 Beste praksis: Representanter for vellykkede og godt drevne USF-lag forteller om sine erfaringer. Spørsmål og diskusjon
14:30-15 Evaluering og oppsummering
Innledere Fastsettes senere
Deltageravgift Under 26 år: kr 0;
Over 26 år: kr 500
Reisekostnader Deltagere med reiseavstand mer enn 100 km får dekket sine reisekostnader etter billigste reisemåte. Til/fra reiseterminal (flyplass ea) dekkes ikke. Krav om deknings av reisekostnader sendes Sjakkontoret senest 13/3-15
Innkvartering Arrangeres av den enkelte deltager
Bespisning Lunch og lett servering under kurset inngår. Felles middag fredag kveld, som er frivillig, dekkes av den enkelt.
Påmelding Til usf@sjakk.no senest mandag 23/2. Det er kun 15 plasser. Plassene tildeles/bekreftes etter hvert som påmeldingene registreres.
Praktisk Ring Sjakkontoret 221 51 241, eller send email til USF@sjakk.no