Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte

usflogoUngdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte 2015, søndag 26. april kl. 10.30 i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30, Oslo.

Ifølge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100‑talls medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50‑talls medlemmer. Kun registrerte medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet.

Ifølge USFs lover § 7 skal årsmøtet behandle følgende saker:

  1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskap med revisjonsberetning.
  6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF i hende senest to måneder før årsmøtet, det vil si 26. februar 2015. Forslag kan sendes til usf@sjakk.no.

Forslag til dagsorden sammen med årsberetning, regnskap, budsjett med budsjett­kommentarer og forslag som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer vil være vedlagt. Forøvrig viser vi til USFs lover om hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøtet.

Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes velkommen!

Vel møtt til årsmøte.

Oslo, 22.1.2015

Med vennlig hilsen

Ungdommens Sjakkforbund

Eirik Næss, leder (sign.)
Geir Nesheim, generalsekretær (sign.)