Samtale med stortingsrepresentanter om sjakk i skolen

nsflogo_liten usflogoNSF og USF hadde i dag en samtale med stortingsrepresentanter fra flere partier om sjakk som mulig hjelpemiddel i undervisning i Norge. Det tas sikte på å avholde et større møte på Storinget ultimo mars, der saken vil bli nærmere belyst, og mulighetene for et prøveprosjekt vil bli drøftet. Frem til da vil norsk sjakk diskutere saken nærmere, både på styrenivå og i andre møter, og Sjakken vil også engasjere forskningsmiljøer og skolevesenet for å være best mulig forberedt i mars.