Møter og kurs i første kvartal 2014

nsflogo_liten usflogo13-14/3 avholder NSF og USF et felles tillitsvalgtmøte i Oslo. Helgen før avholder USF et pilotkurs for USF-tillitsvalgte. I lys av den sterkt økende interessen for sjakk i Norge vil NSF og USF avholde et felles tillitsvalgtmøte under overskriften – Hva nå, Norsk Sjakk? Viktige temaer i møtet vil være planer for økt medlemsoppslutning, fordeling av innsats og ressurser mot topp og bredde, og et mulig prosjekt i samarbeid med Stortinget om sjakk i skolen. Møtet vil foregå i Oslo fra fredag 13.3 kl 18 til lørdan 14.3 kl 15. Invitasjon vil bli sendt ut senere inneværende uke.
USF vil også avholde et pilotkurs for tillitsvalgte, også dette i Oslo, fra fredag 6/3 kl 18 til lørdag 7/3 kl 15, med vekt på innføring i USFs regelelverk, eksempler på beste praksis fra USF-lag rundt om i landet, og annet inspirasjonsinnhold. Det vil på dette pilotkurset bli satt en begrensing på 15 deltakere, etter «først til mølla»-prinsippet. Invitasjon vil bli sendt ut også til dette tiltaket i løpet av uken. Det er intensjonen å avholde dette kurset rundt om i landet jevnlig flere ganger i året videre fremover.