28% samlet medlemsvekst i 2014

nsflogo_liten usflogoNSF og USF har gjort opp medlemstallene for 2014. NSF hadden en vekst fra 2013 på 27% til 3.213 medlemmer, som er høyeste medlemstall siden 1991 (23 år siden). USF hadde på sin siden en vekst på 28% til 4.743. Samlet vekst er dermed på 28%, og totalt medlemstall 7.956. Medlemstall for NSF finnes her, og for USF her.