Toppsjakkstrukturen på plass

Etter engasjeringen av GM Jonathan Tisdall som ny Toppsjakksjef med tiltredelse 1/1-15 er nå strukturen rundt Tisdall fastlagt.
Sentralstyret i Norges Sjakkforbund utpekte i møte 17/12-14 følgende Toppsjakkråd: President i NSF Jøran Aulin Jansson (formann i Toppsjakkrådet), Eirik Næss, leder USF, Ole Chh. Moen, OSS, Petter Fossan, Stavanger og Jan S. Berglund, Tromsø. Generalsekretæren fungerer som Toppsjakkrådets sekretær.
Toppsjakkrådets oppgave er å fungere som rådgivende organ for Toppsjakksjefen i spørsmål som langsiktige mål og planer, budsjetter, spørsmål i tilknytning til Toppsjakksjefens stillingsinstruks, overordnede media- og sponsorspørsmål, vanskelige enkeltsaker og andre aktuelle saker. Presidenten i NSF og formannen i USF har faste plasser, mens Sentralstyret i NSF utpeker de øvrige tre rådsmedlemmene. Rådet har sitt første møte tidlig i januar 2015.
Videre er Johannes Kvisla, SK1911, engasjert som gruppeleder for Talentgruppen, og Sheila Barth Sahl, Black Knights, som gruppeleder for Jente-talenter. Disse engasjementene er ulønnede.
Det er nominert et midlertidig spillerråd, som vil diskutere uttak og andre aktuelle spørsmål med Toppsjakksjefen. NSF har midlertidig konstituert Jon Ludvig Hammer, OSS, Silje Bjerke, SK1911, Rune Djurhuus, Nordstrand og Hans-Henry Jacobsen, Tromsø, til å sitte i Spillerrådet inntil spillerne selv kan få valgt sine representanter senere i 2015.

Spørsmål om Toppsjakkstrukturen kan rettes til generalsekretær Geir Nesheim, 482 22 572, geir@sjakk.no