Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund søker felles Generalsekretær

Søknadsfrist 10. desember 2014

Norges Sjakkforbund (NSF, stiftet 1914) organiserer sjakklivet for voksne i Norge. NSF har cirka 3100 medlemmer fordelt på 112 klubber over hele landet. NSF samarbeider nært med Ungdommens sjakkforbund (se neste avsnitt), som organiserer sjakkaktivitet for barn og ungdom. Sammen deler forbundene kontorer sentralt på Sagene i Oslo, og de utgir medlemsbladene Norsk Sjakkblad og Førsteraden. NSF er medlem av Nordisk Sjakkforbund, European Chess Union og verdenssjakkforbundet FIDE.

Ungdommens Sjakkforbund (USF, stiftet 1977) er en egen sammenslutning av og for sjakkinteressert ungdom i Norge. USF har ca 4.400 medlemmer fordelt på 85 klubber. USF er Norges Sjakkforbunds ungdomsorganisasjon og er derigjennom tilknyttet Nordisk Sjakkforbund og Verdenssjakkforbundet (FIDE). USF er og skal være partipolitisk uavhengig.

NSF og USF søker Generalsekretær i 100% stilling.
Vi søker en resultatorientert og utadvendt Generalsekretær, med stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.

Vi vil i tillegg vektlegge:

 • Personlige egenskaper og egnethet for arbeidet, herunder nøyaktig, initiativrik og med evne til å håndtere flere saker om gangen
 • Erfaring fra arbeid med frivillige organisasjoner
 • Kjennskap til norsk sjakks organisasjon og et utstrakt kontaktnett i sjakkmiljøet

Generalsekretæren er ansvarlig for driften av NSF og USFs administrasjon, og rapporterer til sentralstyret i NSF og forbundstyret i USF.

De viktigste arbeidsoppgavene til Generalsekretæren omfatter:

 • Daglig drift av administrasjonen
 • Personalansvar
 • Regnskaps- og budsjettansvar
 • Oppdatering av nettsider
 • Administrative oppgaver knyttet til styremøter
 • Kontakt/samarbeid med sentrale tillitsvalgte
 • Kontakt/samarbeid med klubber og kretser
 • Markeds- og sponsorarbeid
 • Gjennomføring av arrangementer og prosjekter
 • Mediekontakt

Vi kan tilby variert og spennende arbeid i sentrale lokaler på Sagene i Oslo. Kontorlokalene deles mellom NSF og USF, og det er utstrakt samarbeid mellom de to forbundene på en rekke områder.

Tiltredelse så snart som mulig etter 1. januar 2015. Stillingen er et engasjement frem til 31. desember 2017. Det kan bli aktuelt å forlenge engasjementet. Lønn og andre betingelser etter avtale.

Søknad kan sendes til følgende personer, som også er kontaktpersoner for nærmere informasjon:

Norges Sjakkforbund v/President Jøran Aulin-Jansson
e-post: jj@sci-group.net mob
91332242
Ungdommens Sjakkforbund v/Styreleder Eirik Næss
e-post: eirik.nass@calia.no mob 95182730

Søknadsfrist: 10. desember 2014.