NSF skal ha en egen Toppsjakksjef

Sjakk_Logo_gul_100Den nye Toppsjakksjefen i NSF skal ha ansvar for landslagene (åpen klasse og damer) og de aldersbestemte utviklingsgruppene.
Se annonse for toppsjakksjef , med søknadsfrist 13/11-14.
English version: Chess Sport Director for the Norwegian Chess Federation

NSFs Kongress vedtok i juli å la Sentralstyret, utpeke EUs medlemmer. Sentralstyret hadde fra før ansvaret for å fastlegge EUs mandat og retningslinjer. I et erfaringsseminar i NSFs regi etter Sjakk-OL, lørdag 6/9-14 i OSS’ lokaler i Oslo, der spillere, dommere, ledere og andre var invitert, ble et utkast til et nytt opplegg for elitesjakken og talentutvikling gjennomgått og gitt tilnærmet enstemmig oppslutning fra deltakerne. I korte trekk gikk opplegget ut på å engasjere en toppsjakksjef, samt utpeke ansvarlige for 5 grupper: landslag åpen klasse og damer, og tre talentgrupper. De gruppeansvarlige ville rapportere til toppsjakksjef, som i sin tur ville rapportere til et utvalg nedsatt av sentralstyret. Også sentralstyret ga i sitt møte 10/9-14 denne modellen sin tilslutning, og vedtok følgende:

Det etableres en ny struktur for NSFs Toppsjakk-satsing, med engasjement av en sportsjef, inndeling i 2 landslagsgrupper (en for åpen klasse og en for damer), og tre talentgrupper. Hver gruppe har en leder som rapporterer til Sportsjefen, som igjen rapporterer til sentralstyret. Arbeidet med å trygge finansieringen av toppsjakk-satsingen gis høy prioritet.

NSF har sammen med RU foretatt en vurdering av nåværende mandat for NSFs eliteutvalg (EU), og kommet til at det nye opplegget for elitesjakken som beskrevet over ikke krever endringer av de retningslinjer som gjelder.