Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i USF

Forbundsstyret i USF har i dag kalt inn til ekstraordinært årsmøte lørdag 15. november 2014 kl 20:30 på Scandic Stavanger Forus hotell, der NM for Ungdom avvikles samme helg. (se innkalling her). På dagsorden står – foruten formalia – kun en sak, nemlig spørsmålet om Norges Sjakkforbunds mulige søknad om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund. Det vises i denne sammenheng til referat fra NSFs 93. ordinære kongress 13. juli 2014, pkt 7 forslag 5, som kan finnes her. NIF-saken er ferdig utredet, og alt aktuelt informasjonsmateriale har vært tilgjengelig for alle på www.sjakk.no siden 19. september 2014.
For tiden avvikler NSF og USF en rekke felles regionsmøter, med deltagelse av styremedlemmer fra begge forbund. Etter at møteserien er gjennomført per 20. oktober 2014 vil forbundsstyret ta endelig stilling til så vel om innkallingen til ekstraordinær kongress skal opprettholdes som hvilken anbefaling til vedtak forbundsstyret vil gi i den aktuelle sak.