Innkalling til ekstraordinær kongress i NSF

Sentralstyret i NSF har i dag kalt inn til ekstraordinær kongress 9. november 2014 kl 15 i OSS’ lokaler i Bogstadveien 30, Oslo (se innkalling her). På dagsorden står – foruten formalia – kun en sak, nemlig spørsmålet om NSF skal søke medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund. Det vises i denne sammenheng til referat fra NSFs 93. ordinære kongress 13. juli 2014, pkt 7 forslag 5, som kan finnes her. NIF-saken er ferdig utredet, og alt aktuelt informasjonsmateriale har vært tilgjengelig for alle på www.sjakk.no siden 19. september 2014.
For tiden avvikler NSF og USF en rekke felles regionsmøter, med deltagelse av styremedlemmer fra begge forbund. Etter at møteserien er gjennomført per 20. oktober 2014 vil sentralstyret ta endelig stilling til så vel om innkallingen til ekstraordinær kongress skal opprettholdes som hvilken anbefaling til vedtak sentralstyret vil gi i den aktuelle sak.
Det har tidligere blitt oppgitt en annen foreløpig dato for den ekstraordinære kongressen, nemlig søndag 16.november. Sentralstyret har på bakgrunn av innspill fra flere om kollisjon med NM Ungdom i Stavanger vedtatt å flytte møtet til det nye tidspunktet.
USF-styret har på sin side vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte lørdag 15. november i Stavanger. Formell innkalling til dette møtet planlegges utsendt senest onsdag 15. oktober.