Idrettsforbund-saken – invitasjon til åpne møter

2logoerNSF og USF inviterer alle interesserte til åpne møter om Idrettsforbund-saken. Denne invitasjonen er også sendt til alle klubber og kretser i NSF og USF.
De 8 møtene finner sted i perioden 20/9-20/10 rundt om i Norge (klikk på prosessnotat under for detaljer).

Et grundig informasjonsmateriale omkring NIF-spørsmålet gjøres i dag tilgjengelig:
Hoveddokument (én sides sammendrag av hele saken)
Vedlegg om
økonomi
barneidrettsreglene,
tabell over alle turneringstyper
organisatoriske spørsmål
prosess, med oversikt over møtested, -dato osv.
spørsmål og svar
NSFs kongressdokument fra 13/7-14