Bruk av spillere fra andre klubber i seriesjakken

Enkelte klubber har for få medlemmer til å kunne stille lag i seriesjakken. For å gi spillerne i disse klubbene muligheter for å spille seriesjakk, har NSFs sentralstyre besluttet følgende (dette gjelder IKKE Codanserien):
• Det er i hver serierunde anledning til å bruke inntil 2 spillere som er hovedmedlem i en klubb som IKKE stiller lag i seriesjakken
• Spillere som man ønsker å benytte, må være NSF i hende senest en uke før første serierunde. Oversikten over disse spillerne offentliggjøres på seriesjakkens hjemmesider.
• Disse spillerne kan kun representere en klubb i løpet av samme sesong etter denne ordningen.
• § 6.1, som bl.a. sier” Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE” vil fortsatt gjelde.