Nytt fra NSF og USF

Sjakk_Logo_gul_100Styrene i NSF og USF har fastlagt en prosess for usflogo
behandling av Idrettsforbund-saken høsten 2014. Et omfattende saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig på sjakkens hjemmesider i løpet av uke 38. Det vil så bli arrangert åpne regionale informasjons- og diskusjonsmøter i uke 40-42. Her vil bl.a representanter for styrene delta. Styrene vil deretter foreta en samlet vurdering og fastlegge den videre behandling av saken.
Foreløpig plan for de 8 regionale informasjons- og diskusjonsmøtene:
Tirsdag 30/9 Hamar
Onsdag 1/10 Bergen
Tirsdag 7/10 Oslo
Onsdag 8/10 Fredrikstad
Torsdag 9/10 Tromsø
Tirsdag 14/10 Trondheim
Onsdag 15/10 Stavanger
Torsdag 16/10 Tønsberg
Alle møter vil foregå kl 17-20. Nærmere angivelse av møtested mv. vil bli fastlagt i løpet av uke 38.
Et grundig informasjonsmateriale omkring NIF-spørsmålet vil bli gjort tilgjengelig på sjakkens hjemmesiden i løpet av uke 38. Her vil spørsmål som økonomi, barneidrettsreglene/barnesjakk og organisasjonsmessige løsninger bli beskrevet i detalj.
Invitasjon til møtene vil bli sendt alle klubber og kretser i NSF og USF, og bli kunngjort på sjakkens hjemmesider i uke 38.