Pressemelding

SAMARBEIDSAVTALE

Norges Sjakkforbund (NSF) og ISBRE Water AS (ISBRE) har inngått en 12 måneders samarbeidsavtale. Følgende punkter inngår i avtalen:

  • ISBRE vil stille sitt vannprodukt til rådighet for NSFs representasjonsspillere under turneringer i Norge og i utlandet, herunder Sjakk-OL i Tromsø 2014 med full eksklusivitet
  • Under «ISBRE Norges Grand Prix 2014-15», med ca 70-100 turneringer rundt om i hele Norge, vil ISBRE være tilgjengelig for alle spillere og publikum
  • For øvrig vil partene i avtaleperioden samarbeide om en rekke andre aktiviteter
  • Det er partenes intensjon å forlenge avtalen når den vedtatte periode er omme, med fortsettelse av den samme fulle eksklusiviteten som i nåværende avtale

NSF offentliggjorde i slutten av juli en annen avtale – med Isklar AS – med noenlunde samme innhold og varighet. Men siden Sjakk-Ol’s avtale med ISBRE forhindret at Isklars vann-produkt kunne tilbys OL-spillerne i spillehallen under OL ble NSF og Isklar enige om å terminere denne avtalen.

Jarand Rønjom, daglig leder i ISBRE Water AS uttaler:
– ISBRE er glade for å kunne offentliggjøre denne avtalen med Sjakkforbundet. Sjakken opplever for tiden stor interesse fra mange hold, og ISBRE opplever en god og naturlig sammenheng mellom vårt produkt – vann – og det å levere de ypperste prestasjoner ved sjakkbrettet.

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund:
– ISBRE er allerede en samarbeidspartner med Sjakk-OL i Tromsø 2014. Nå får også NSF en avtale med ISBRE. Våre sjakkspillere – både de på representasjonslagene og alle andre – vil kunne glede seg over å drikke ISBRE vann under sjakkturneringene fremover. Vi ser frem til et langvarig partnerskap med ISBRE

Remi Goulignac, adm. direktør i Isklar AS:
-Vi inngikk nylig en samarbeidsavtale med NSF, men det viste seg at forutsetningene for denne hva gjaldt Sjakk-OL i Tromsø ikke lot seg gjennomføre, og avtalen er derfor sagt opp. Isklar er glade for at norsk sjakk kan utvikle avtalen med en annen aktør og ønsker alle involverte til lykke med samarbeidet. Det er fantastisk at flere kommersielle aktører ser verdien av den flotte arenaen sjakk står for.

Kontaktperson: Generalsekretær i NSF Geir Nesheim, +47 482 22 572 / geir@sjakk.no
Tromsø, 8/8-2014
Norges Sjakkforbund
ISBRE Water AS