Kongresspapirer til Sak 7 Innkomne forslag 2: RUs Konklusjoner fra sak oversendt fra forrige Kongress

RU har nå kommet med endelige konklusjoner i sak oversendt RU av forrige kongress (den s.k. Hardersen-saken). Relevante vedlegg vil bli gjort tilgjengelige senere. RUs uttalelse kan finnes her:: Sak7