Kongressforslag om søknad om medlemskap i Idrettsforbundet

Informasjons- og diskusjonsmøte under Landsturneringen i Trondheim, lørdag 12/7 kl 20:00

Norges Sjakkforbunds Sentralstyret har foreslått for Kongressen at NSF skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund (se kongresspapirene her: http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm)

Dette er en stor og viktig sak for norsk sjakk, og blir allerede flittig diskutert i klubber og på nettet. USF og NSF vil sammen arrangere et møte under Landsturneringen for å svare på spørsmål og legge til rette for diskusjon. Møtet vil finne sted på Landsturnerings-hotellet før Kongressen søndag 13/7, nemlig lørdag kveld kl 20-. Vel møtt!