Nytt fra Sjakkontoret

usflogoEtter nærmere avtale har Dag Danielsen valgt å fratre sin stilling i USF, med virkning fra 1/7-14.
Vi vil takke Dag for hans innsatser den tiden han har vært ansatt ved Sjakkontoret i ulike roller, og ønske ham lykke til videre.
Eirik Næss, Styreleder i USF