FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014

SpillerFIDElogoeglene for sjakk oppdateres etter vedtak på FIDE-kongressen hvert fjerde år. Ny versjon skulle etter dette ha vært vedtatt på FIDE-kongressen høsten 2012 og trådt i kraft fra 1. juli 2013. Saken ble imidlertid utsatt fra kongressen, og først senhøsten 2013 forelå en komplett engelsk versjon. Noen justeringer senere foreligger det nå komplette nye spilleregler i norsk versjon, oversatt av Arne Tjølsen og godkjent av Reglementsutvalget til Norges Sjakkforbund (heretter RU). Denne nye versjonen av FIDEs spilleregler trer i kraft fra og med 1. juli 2014.

De nye reglene inneholder mange språklige justeringer og noe omorganisering. Turneringsledere og spillere bør merke seg at man utenfor de tolv ordinære paragrafene finner hurtigsjakkreglene i “tillegg A”, lynsjakkreglene i “tillegg B”, samt regler for hurtigavslutning av langsjakkpartier og hurtigsjakk i “tillegg G”.
les Uttalelse fra RU om endringer i FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014.