Medlemstall for USF per 20. juni 2014

Per 20. juni har USF hele 3429 registrerte medlemmer i 2014! Fullstendig oversikt finnes her.

Vi takker alle våre tillitsvalgte for innsatsen så langt i år. God sommer!