Ny administrasjonsløsning for norsk sjakk

usflogo– Styrene iSjakk_Logo_gul_100 Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har vedtatt å slå sammen sine respektive administrasjoner, som allerede i dag er samlokalisert – 3 personer (2,0 årsverk) i NSF og 2 personer (1,5 årsverk) i USF – i en felles administrasjon («Sjakkontoret»), som vil betjene begge forbund. Hensikten med sammenslåingen er større slagkraft og mer kostnadseffektiv drift. Geir Nesheim, nåværende generalsekretær i NSF, blir ny felles generalsekretær. For øvrige ansatte jobbes det nå med endelig fastlegging av individuelle oppgaver og ansvar. Endringen trådde i kraft 10. juni 2014. Ytterligere informasjon vil bli tilgjengelig på www.sjakk.no etterhvert.