Redaktør for Norsk Sjakkblad

Sjakk_Logo_gul_100Er du interessert i sjakk?
_ Har du lyst på å få nærkontakt med hele sjakk-Norge?
_ … Og evner du å formidle stoff på en visuell og spennende måte?
Da bør du overveie å søke jobben som Redaktør for Norsk Sjakkblad.

Norges Sjakkforbund søker etter en redaktør eller et redaktørteam for Norsk Sjakkblad fra og med nr 4-2014.

Redaktøren vil få frie tøyler til å utvikle bladet i samsvar med retningslinjer fra styret i NSF.

Han/hun er ansvarlig for bladet fra blanke ark til trykklart manus leveres til trykkeriet. NSb produseres i dag med programmet InDesign.

Norsk Sjakkblad utkommer i dag 4 ganger pr år, med 68 sider pr. nummer. Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges Sjakkforbund.

Søknad sendes til:
Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo, eller pr. e-post til nsf@sjakk.no.

Søknadsfrist: 10. august 2014.

Søknaden bør inneholde:
– Forslag til honorar pr år. Honoraret skal inkludere alle redaktørens kostnader ved produksjon av Norsk Sjakkblad. Forbundet dekker trykking og porto. Ved behov stilles PC og programvare til disposisjon.

– Beskrivelse av relevant erfaring, kompetanse og kvalifikasjoner.

– Forslag til innhold i Norsk Sjakkblad. Bladets innhold kan naturligvis ikke fastlegges i forkant, men vi ønsker en (overordnet) beskrivelse av hvordan søkeren ser for seg Norsk Sjakkblad.

– Eventuell annen relevant informasjon

Fastsettelse av redaktørens honorar og avtalens lengde vil være forhandlingstemaer.

For mer informasjon, vennligst kontakt NSFs generalsekretær Geir Nesheim, tlf. 22 15 12 41 (k)/482 22 572 (m) eller e-post nsf@sjakk.no.