Eliteserien: Ankesaker ferdigbehandlet av RU

Det ble tidligere vurdert at Vålerenga benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget i både 7. og 8. runde av Eliteserien 2013/14. SOSS Selvaagbygg benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget i 7. runde. Dette i henhold til Reglement for Seriesjakken §6.6.

Konsekvensen av regelbruddet er regulert i Reglement for Seriesjakken §6.7, og resultatene i følgende kamper ble endret i henhold til dette:
Runde 7: SK 96 – Vålerenga 3,0 – 2,0 (opprinnelig 2,0 – 4,0) og Akademisk – SOSS Selvaagbygg 4,5 – 0,5 (opprinnelig 4,0 – 2,0)
Runde 8: Vålerenga – Akademisk 3,5 – 1,5 (opprinnelig 5,5 – 0,5)

Både Vålerenga og SOSS Selvaagbygg anket beslutningen til Reglementsutvalget.

Reglementsutvalget har kommet til følgende slutning:

  1. Avgjørelsen til NSFs turneringssjef er korrekt og avgitt innenfor tidsfristene angitt i reglementet.
  2. Ankene fra Vålerenga og SOSS Selvaagbygg avvises.
  3. Korrigert tabell for Eliteserien 2013/14 blir stående.
  4. Verken Vålerenga eller SOSS Selvaagbygg ilegges ankegebyr, idet ankene ikke var å anse som åpenbart uberettigede.

Begge klubbene er informert, og har mottatt utfyllende informasjon.

Endelig sluttabell i Eliteserien 2013/14-sesongen

1. Oslo Schakselskap
2. Asker
3. Vålerenga
4. SK 1911
5. Akademisk
6. Bergens Schakklubb
7. Black Knights
8. SK 96
9. SOSS Selvaagbygg
10. Moss