Uttak til Vm for Jr. 2014

Uttak til EM og VM for Jr. finnes her. De uttatte skal ha mottatt brev med betingelser per e-post.