Endring av beslutning i sak om regelbrudd i Eliteserien

Sjakk_Logo_gul_100Med referanse til informasjon angående regelbrudd i Eliteserien sendt fra NSF til de angjeldende klubbene 1. april 2014 og offentliggjøring 2. april 2014.
NSF ble 2. april 2014 gjort oppmerksom på mulig feil i saksgrunnlaget knyttet til sak om bruk av ikke spilleberettiget spiller hos Black Knights i 7. og 8. runde av Eliteserien 2013/14.
Opplysning er ettergått, og NSF har konkludert med at Black Knights ikke har brutt §6.6 i seriesjakkreglementet. §6.7 som regulerer reaksjon ved brudd på §6.6 kommer derved ikke til anvendelse.