NM for Ungdom 2014

USF v/ styret har besluttet å tildele NM for Ungdom 2014 til Smeaheia Skolesjakklubb og Stavanger Sjakklubb Ungdom.
Vi ønsker lykke til med planleggingen av arrangementet!