Æresmedlem og hederstegn i gull

OCM NSFs kongress utnevnte Ole Christian Moen, OSS,
til æresmedlem i forbundet for sin innsats for norsk sjakk.
Ole Christian har vært en pålitelig leder og tillitsvalgt i både NSF og Oslo Schakselskap i flere sentrale posisjoner fra 1970-tallet til i dag.
Gratulerer!

NSF har i løp av sommeren også delt ut to hederstegn i gull:

Magnus_gull

Foto: Bjørn B Johansen

Magnus Carlsen, for å ha gjort sjakken kjent blant langt flere enn de som ellers følger med på sjakk.

 

 

Harald Heggelund, for utviklingen av TurneringsService, les fra Finnmark Dagblad her.Heggelund