Landslagssamlingen 1.-2. juni

Uttatte kan fremdeles melde seg på landslagssamlingen 1.-2. juni, selv om den opprinnelige fristen var 1. mai.
Dette bør gjøres snarest her.