Har du tid og lyst til å hjelpe arkivutvalget?

Arkivutvalget jobber for tiden med historiske materialet til sjakkforbundet. Arbeidet består av å delta på dugnader der materialet gjennomgås med tanke på at det skal avleveres til Riksarkivet.
Det er en fordel med kjennskap til sjakkhistorie eller arkivarbeid, men det er ingen betingelse.Materialet befinner seg på Rud i Bærum.
Kontakt leder i utvalget, Gustav Gudbrandsen, tlf. 924 35 464, e-post: gustavgudbrandsen@gmail.com, hvis du vil høre mer om dette dugnadsarbeidet.