Frist for innsending av turneringer til ELO-beregning

Fristen for innsending av turneringer for junilisten er 1. juni. Ingen utsetteslser da utskrift vil skje 2. juni.

Eneste e-postadresse som skal brukes til innsending av turneringstapporter er turneringsrapport@sjakk.no.