Endringer i betenkningstiden for Seriesjakken

Sentralstyret har vedtatt ending i betenkningstiden for seriesjakken som vil gjelde fra og med sesongen 2013 – 2014.
Betenkningstiden i seriesjakken endres til 90 min / 40 trekk + 30 min / resten av partiet. Og 30 sekunders tillegg pr. trekk (samme som eliteserien). For sone 4 gjelder fortsatt 90 min / partiet + 30 sek pr. trekk.