Stiftelse av Vestfold Sjakkrets Ungdom

12. mars ble Vestfold Sku stiftet og et styre er blitt valgt.
Kretskontingenten for 2013 er blitt satt til 20 kr.

USF ønsker Vestfold Sku lykke til med arbeidet fremover!